Şht. Polis Fethi Sekin Cd No:1/C, Izmir, TURKEY 35530 +90 (850) 432-2545 [email protected]
EN - DE - TR

Excimer Lazer

Excimer Lazer

Excimer lazer hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Argon-florid gaz karışımının elektrikle uyarılmasıyla elde edilen, 193nm dalga boyutuna sahip UV lazerdir.

Kırma kusurları

Kırma kusurları en sık rastlanılan göz problemlerinden bir tanesidir. Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar, çeşitli tabakalardan geçerek kırılır ve retina üzerindeki görme noktasına ulaşır. Bazı durumlarda kırılma sağlıklı bir şekilde gerçekleşmez ve görme sorunları oluşabilir. Görme azlığı, gözlerdeki ağrı ve rahatsızlık kırma kusurlarının belirtileridir.

Miyop: Dışarıdan gelen ışınlar görme noktasına ulaşmadan odaklaşır. Hasta bu durumda uzağı görmek için gözlük kullanmak zorunda kalır.

Astigmat: Korneadaki şekil bozukluğudur. Yansıma ve bulanık görüntüye neden olur.

Hipermetrop: Gözün ön-arka çapının normalden kısa olması durumudur. Yakını net görebilmek için gözlük kullanılması gerekir.

Tedavi yöntemleri

Excimer lazer tedavisi, kullanılan yönteme göre farklı dallara ayrılır.

LASIK

Kornea tabakası anestezik damla ile uyuşturulur. Spekulum ismi verilen alet göz kapaklarının hareketlerini önlemek amacıyla yerleştirilir. Kornea tabakasına kesi yapılır ve kesi sonucu oluşan kapak kaldırılır. Altta kalan kornea dokusuna Excimer Lazer uygulanır. Uygulama sonrası kapak kapatılır ve operasyon sonlandırılır.

PRK - LASEK

Kornea tabakasının en dış bölümünde yer alan epitel tabaka kaldırılır ve Excimer Lazer uygulanır. Bu kaldırma işlemi PRK yönteminde cerrahi alet yardımıyla, LASEK yönteminde alkol solüsyonu yardımıyla yapılır ve Excimer Lazer sonrası yerine koyulur. Hastanın gözüne kontakt lens takılı ve 2-3 gün içinde iyileşme gerçekleşir. Düşük numaraların tedavisinde başarı oranı yüksektir.

Excimer Lazer kimlere uygulanabilir?

18 yaşından büyük, -10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve 6 dereceye kadar astigmatı olan ve göz yapısı uygun olan kişilere uygulanablir.

Glokom, keratokonus, diyabet ve romatizma gibi hastalıkları olanlara; ayrıca hamilelere ve emzirmekte olan annelere Excimer Lazer uygulanamaz.

Tedavi öncesi

Kişiye göre hangi tedavinin uygun olduğu muayene ve tetkiklerle belirlenir. Gerekli talimatlar doktor tarafından verilmektedir.

Sert kontakt lens kullananların 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullananların 1 hafta öncesinden lens kullanımını bırakması gerekir.

Tedavi sonrası

Tedavi sonrası 3-5 saat gözlerde yanma, sulanma veya bulanık görme normaldir. Verilen göz damlaları düzenli kullanılmalıdır. 1 gün sonra yapılacak kontrolün ardından hasta günlük yaşamına geri dönebilir. 3 hafta süreyle göz makyajı yapılmamalı ve havuza/denize girilmemelidir.