Şht. Polis Fethi Sekin Cd No:1/C, Izmir, TURKEY 35530 +90 (850) 432-2545 [email protected]
EN - DE - TR

Omurga Cerrahisi

Omurga Cerrahisi

Omurga cerrahisi sinir, omurilik kökleri ve bu yapıları koruyan omurga üzerinde yapılan cerrahi girişimlere verilen isimdir. Omurgada eğrilik veya herhangi bir hastalık olması durumunda günlük yaşantıda sıkça yapılan hareketler ağrıya neden olabilir.

Yetişkinlerin yaklaşık %80’i hayatlarında en az bir kez omurga kaynaklı ağrı yaşamıştır. Bu kadar sık karşılaşılan bir şikayet olması ortopedik açıdan omurga hastalıklarının önemini artırmaktadır. Omurga cerrahisi birden fazla alt başlık altında incelenir.

Bel ve Boyun Fıtığı

Omurlar arasında yer alan disklerin mekanik olarak zorlanması ile ya da yıllar içinde dejeneratif etkiler ile ortaya çıkar. Hastalığın derecesine, nasıl olduğuna ve hastanın durumuna bakılarak cerrahi durum olup olmadığına karar verilir.

Travmalar

Araç kazaları, yüksekten düşme, iş kazaları gibi durumlarda omurga kırıkları sıklıkla görülür. Omurga ve omurilikte meydana gelen travmatik hasarlar, kısa veya uzun vadede ciddi problemler, yaşamı tehdit edici ve geri dönüşümsüz hasarlar yaratabilir. Doktor tarafından; kırığın yeri ve derecesi tespit edilir.. Buna göre tedavi planlaması yapılır. Tedavi edilmeyen omurga kırıkları, ciddi omurilik yaralanmaları ile sonuçlanabilir. Omurga travmalarına zamanında ve doğru müdahale ise; gelecekte ortaya çıkabilecek çözümsüz sorunları engeller.

Tümörler

Omurilik ve omurga tümörleri için etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Omurilik tümörleri, özellikle tümörler büyüdükçe farklı işaret ve semptomlara neden olabilir. Tümörler omurganızı veya sinir köklerini, kan damarlarını veya omurganızın kemiklerini etkileyebilir.

Omurga tümörlerinin önemli bir kısmı vücudun başka bir bölgesindeki tümörün omurga kemiklerine sıçraması ile ortaya çıkar. Kemiklere sıçrama riski en yüksek olan tümörler; akciğer, meme ve prostat kanserleridir. Vücudun başka bir yerinde tümör olmaksızın direkt olarak omurga kemiklerinde köken alan tümörler ise nadir görülür.

Skolyoz

Skolyoz, omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olmasıdır. Sağlıklı bir omurgada arkadan bakıldığında omurlar düz bir hat şeklinde uzanırken, skolyoz durumunda omurlar sağa veya sola doğru eğrilir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner.

Tek başına bir hastalıktan çok başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir bulgu olarak kabul edilen omurga eğriliğinin seyri de hastaya göre farklılık gösterir. Bu nedenle skolyozda tedavi yaklaşımının da aynı doğrultuda hastaya göre farklılaşması gerekir.